.............................................................คำแนะนำในการใช้แผนผังเว็บไซต์ ..........................................................

คลิ๊กที่ จุดสีเขียว ด้านล่าง พอกดแล้วจะมีอีกหลายๆจุดขึ้นมาโดยมีความหมายของแต่ละสีว่า สีเขียว หมายความว่ายังมีต่ออีก และ สีเหลือง คือไม่มีต่อแล้วจะไปตาม URL ที่ตั้งไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................