logo

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Thailand National Sports University Lampang Campus
...
...
...

ข่าวประกาศ

ตารางสอบ-เทอม1-2565

ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายชื่อนักศึกษา-1-ปี2565

คำสั่งสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ปฎิทินการศึกษา-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2565

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกเว้นการชำระเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคต้น 2565

กำหนดการปฐมนิเทศ-2565

ระเบียบหอพัก

ประกันอุบัติเหตุ

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครรอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทั่วไปรอบ 2 2565

การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ประภททั่วไป (รอบ2)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบทั่วไป

ตารางสอบ-ภาคปลาย-2564

ประกาศมาตรการโควิด ฉบับที่ 8

ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ตารางสอบ สมัครเรียนออนไลน์ ระบบบริการการศึกษา สารสนเทศเพื่อการบริหาร ดาว์โหลดเอกสารต่างๆ ข้อมูลอุดมศึกษาตามมาตรฐานกลาง ระบบแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ระบบแผนปฏิบัติงาน/โครงการ คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง Clinic Reasearch Institute Of National Sports University Lampang Campus วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วารสาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด