ภาพกิจกรรมหน่วยงานภายใน


ออกน้ำเหงื่อออกน้ำใจครั้งที่ 2 ลุก-มา-หก "ตื่นมาวิ่ง" จังหวัดแพร่
วันที่ 3 พ.ย. 2561
สถานที่ พระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ชมภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ต.ค. 2561
สถานที่ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ต.ค. 2561
สถานที่ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 21 ต.ค. 2561
สถานที่ สวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557
วันที่ 25 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดประชุมนายกสโมสรทั้ง 3 คณะ
วันที่ 18 ส.ค. 2557
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรมกิจกรรม "กีฬาสมานฉันท์ คนลำปางฮักกั๋นแต้หนา" พิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่ 24 ก.ค. 2557
สถานที่ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 9 ก.ค. 2557
สถานที่ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างเสริมคุณลักษณะนักศึกษาใหม่ที่พึงประสงค์ ประจำปี 2557
วันที่ 3 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2557
สถานที่ ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2557
สถานที่ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกลุ่มงานต่างๆ(ต่อ)