ข่าวประกาศ


ตารางสอนเทอม 2/2561

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาภาคปลาย ปีการศึกษา2561

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

ชื่อส่วนราชการภายในและชื่อตำแหน่งบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา ภาษาอังกฤษ

ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

การดำเนินการสอบวัดผลการเรียนของนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


งานการเงินข่าวกิจกรรม


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 20 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562
วันที่ 19 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562
วันที่ 19 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวงหลวง
ชมภาพกิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬา “อ.พ.ร.สัมพันธ์” เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปี 62
วันที่ 16 ก.พ. 2562
สถานที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง (วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา)
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด