ข่าวประกาศ


เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศข่าวกิจกรรม


สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ใน 5 ภูมิภาค ระยะ 3
วันที่ 19 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 ม.ค. 2561
สถานที่ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมประชุม ประจำเดือน มกราคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง.
วันที่ 17 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง.
ชมภาพกิจกรรมสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปางนำโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแจกของรางวัลให้แก่น้องๆเยาวชนในจังหวัดลำปาง
วันที่ 13 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 13 ม.ค. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของแต่ละฝ่าย มีการประกวดแต่งตัวสวยงามทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีการจับฉลากรับของรางวัล เรียกได้ว่าย้ิมกันทั้งงานเลยค่ะ
วันที่ 12 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 12 ม.ค. 2561
สถานที่ ปาเป้าฟิชชิ่งปาร์ค
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด