ข่าวประกาศ


ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

การดำเนินการสอบวัดผลการเรียนของนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา

ตารางสอบภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

การกำหนดชื่อสาขาวิชาการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


งานการเงินข่าวกิจกรรม


ออกน้ำเหงื่อออกน้ำใจครั้งที่ 2 ลุก-มา-หก "ตื่นมาวิ่ง" จังหวัดแพร่
วันที่ 3 พ.ย. 2561
สถานที่ พระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ชมภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ต.ค. 2561
สถานที่ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ต.ค. 2561
สถานที่ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 21 ต.ค. 2561
สถานที่ สวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด