ข่าวประกาศ


เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


       แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่-เก่าใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ให้โหลดทุกไฟล์ และเรียงเอกสารตาม ใบปะหน้า*

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

       กิจกรรมจิตอาสา

       คู่มือ กยศ. และ กรอ.

       ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน

       แผ่นพับปฐมนิเทศ

       หนังสือเปิดบัญชีงดเว้นค่าธรรมเนียม

       หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

       ประกาศรายชื่อ ผ่อนผันค่าเล่าเรียน (รอ กยศ. จ่ายค่าเทอมให้)

       ปีการศึกษา 2564

งานการเงินข่าวกิจกรรม


พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธ.ค. 2564
สถานที่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดร่วมกับเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 20 พ.ย. 2564
สถานที่ ณ เขื่อนยาง (ฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ) จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกีฬาจังหวัดลำปางโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐาน
วันที่ 19 พ.ย. 2564
สถานที่ ณ ขั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม “ยี่เป็งพลบดี”
วันที่ 19 พ.ย. 2564
สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด