ข่าวประกาศ


สมัครเรียนออนไลน์ ประเภททั่วไป (รอบ 2)

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคต้นปีการศึกษา 2561

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษา

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม การสอบคัดเลือก (ประเภทรอบทั่วไป รอบ 2)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง (ประเภททั่วไป รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

ตางรางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ผลการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศข่าวกิจกรรม


โครงการประชารัฐร่วมใจ วันปลูกป่าแห่งชาติ
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
สถานที่ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรมค่ายบริการวิชาการชุมชน 2561
วันที่ 14 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
สถานที่ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรมผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง และคณะอาจารย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 25 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2561
สถานที่ ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จั
ชมภาพกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก"
วันที่ 23 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 2561
สถานที่ ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด