ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ข่าวประกาศ


ประกาศสถาบัยการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประชาสัมพันธ์จากงานประกันอุบัตเิหตุ

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคต้นปีการศึกษา 2561

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษา

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม การสอบคัดเลือก (ประเภทรอบทั่วไป รอบ 2)

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศข่าวกิจกรรม


นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ วันปลูกป่าแห่งชาติ
วันที่ 29 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2561
สถานที่ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรมค่ายบริการวิชาการชุมชน 2561
วันที่ 14 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
สถานที่ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ชมภาพกิจกรรมผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง และคณะอาจารย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 25 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2561
สถานที่ ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จั
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด