ข่าวประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

ตางรางสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ผลการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คำสั่งสอน ภาคปลาย 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศข่าวกิจกรรม


ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 9-11 มีนาคม 2561
วันที่ 9 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 11 มี.ค. 2561
สถานที่ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่ 5 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 5 มี.ค. 2561
สถานที่ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมพิธีซ้อมใหญ่และพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ของสถาบันการพลศึกษา
วันที่ 28 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561
สถานที่ ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ชมภาพกิจกรรมอาจารย์ยุทธพงษ์ เรืองจันทร์ นำนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เข้าร่วมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
วันที่ 22 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 22 ก.พ. 2561
สถานที่ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด