ข่าวประกาศ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน (ใบสมัครท้ายประกาศ)

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประชาสัมพันธ์จากงานประกันอุบัตเิหตุ

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศข่าวกิจกรรม


กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาตบพิตร ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 12 ต.ค. 2561
สถานที่ ณ บริเวณหนองหล่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ "Thank You Party" พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43
วันที่ 10 ต.ค. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเจ้าพ่อบุญวาทย์
วันที่ 5 ต.ค. 2561
สถานที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ชมภาพกิจกรรมรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
วันที่ 5 ต.ค. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด