icons

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ประมวลภาพ มกช ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   วันที่ 5 ธ.ค. 2564
   สถานที่ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ มกช ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดร่วมกับเทศบาลนครลำปาง
   วันที่ 20 พ.ย. 2564
   สถานที่ ณ เขื่อนยาง (ฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ) จ.ลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ มกช ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกีฬาจังหวัดลำปางโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐาน
   วันที่ 19 พ.ย. 2564
   สถานที่ ณ ขั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ มกช ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม “ยี่เป็งพลบดี”
   วันที่ 19 พ.ย. 2564
   สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ มกช ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
   วันที่ 11 พ.ย. 2564
   สถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 324 กิจกรรม : 65 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>