icons

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2
   วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
   สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ วันปลูกป่าแห่งชาติ
   วันที่ 29 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2561
   สถานที่ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม ค่ายบริการวิชาการชุมชน 2561
   วันที่ 14 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
   สถานที่ โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง และคณะอาจารย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
   วันที่ 25 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 25 เม.ย. 2561
   สถานที่ ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จั

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ นนทรักส์ กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก"
   วันที่ 23 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 2561
   สถานที่ ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 163 กิจกรรม : 33 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] Next>>