icons

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
   วันที่ 6 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2561
   สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาครั้งที่ 2
   วันที่ 29 ส.ค. 2561
   สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม พิธีไหว้ครู "พลศึกษาน้อมนพ เคารพพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา 2561
   วันที่ 23 ส.ค. 2561
   สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปางครั้งที่ 1
   วันที่ 2 ส.ค. 2561
   สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 "แห่เทียน เวียนความดี ศรีพลศึกษา"
   วันที่ 25 ก.ค. 2561
   สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 177 กิจกรรม : 36 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] Next>>