icons

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
   วันที่ 20 ก.พ. 2562
   สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562
   วันที่ 19 ก.พ. 2562
   สถานที่ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562
   วันที่ 19 ก.พ. 2562
   สถานที่ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวงหลวง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม ร่วมแข่งขันกีฬา “อ.พ.ร.สัมพันธ์” เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปี 62
   วันที่ 16 ก.พ. 2562
   สถานที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง (วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา)

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสพล ลำปาง

   ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมส่งเสริม และบูรณาการวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานผ้าเทปคิเนซิโอ”
   วันที่ 16 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 17 ก.พ. 2562
   สถานที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 217 กิจกรรม : 44 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>