ข่าวประกาศ


ตารางสอนเทอม 2/2561

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาภาคปลาย ปีการศึกษา2561

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

ชื่อส่วนราชการภายในและชื่อตำแหน่งบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา ภาษาอังกฤษ

ประกาศ ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


งานการเงินข่าวกิจกรรม


แถลงข่าวจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ประจำปี 2562 ย้อนรอย 103 ปี รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ สู่นครลำปาง
วันที่ 19 มี.ค. 2562
สถานที่ ณ สถานีรถไฟนครลำปาง
ชมภาพกิจกรรมประชุมกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
วันที่ 15 มี.ค. 2562
สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตลำปาง ครั้งที่ 1 (1/2562)
วันที่ 14 มี.ค. 2562
สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรมประชุมแนวทางการทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 13 มี.ค. 2562
สถานที่ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด