ข่าวประกาศ


ตารางสอนเทอม 2/2561

แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ประเภททั่วไป รอบที่4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (รอบ3)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ประเภททั่วไป รอบที่3)

6วิธีรับมือเมื่อลูกติดยาเสพติด

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานวิจัย งานประกันฯ และงานกองทุนกยศ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


       แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่-เก่าใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ให้โหลดทุกไฟล์ และเรียงเอกสารตาม ใบปะหน้า*

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

       กิจกรรมจิตอาสา

       คู่มือ กยศ. และ กรอ.

       ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน

       แผ่นพับปฐมนิเทศ

       หนังสือเปิดบัญชีงดเว้นค่าธรรมเนียม

       หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

       ประกาศรายชื่อ ผ่อนผันค่าเล่าเรียน (รอ กยศ. จ่ายค่าเทอมให้)

       ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมฯ กยศ (รายเก่า,รายใหม่ ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ปีการศึกษา 2563

งานการเงินข่าวกิจกรรม


ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเรือพายของมหาวิทยาลัยฯ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
วันที่ 24 มี.ค. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมทำบุญศูนย์ปฏิบัติการนวดและสปา
วันที่ 16 มี.ค. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสามารถเพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30
วันที่ 15 มี.ค. 2563
สถานที่ ณ หอประชุมโรงอาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันที่ 18 ม.ค. 2563
สถานที่ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด