ข่าวประกาศ


ตารางสอนเทอม 2/2561

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคปลายปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (รอบที่2)

ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริต

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (รอบที่1)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [19/10/2563]

ตารางสอบภาคต้น ปี2563 [14/10/2563]

ใบสมัครกิจกรรมโครงการรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 [12/10/2563]

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


       แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่-เก่าใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ให้โหลดทุกไฟล์ และเรียงเอกสารตาม ใบปะหน้า*

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

       กิจกรรมจิตอาสา

       คู่มือ กยศ. และ กรอ.

       ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน

       แผ่นพับปฐมนิเทศ

       หนังสือเปิดบัญชีงดเว้นค่าธรรมเนียม

       หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

       ประกาศรายชื่อ ผ่อนผันค่าเล่าเรียน (รอ กยศ. จ่ายค่าเทอมให้)

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมฯ กยศ ปีการศึกษา 2564 (รายเก่า,รายใหม่ ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน)

งานการเงินข่าวกิจกรรม


ร่วมพิธีอัญเชิญประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และถวายพานพุ่มดอกไม้สด
วันที่ 20 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ชมภาพกิจกรรมร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2563
วันที่ 19 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมร่วมสักการะพระพลบดี ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และประกอบพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู
วันที่ 10 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมร่วมพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
วันที่ 5 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด