ข่าวประกาศ


ตารางสอนเทอม 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

คำสั่งสอนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภท TCAS

แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

ขอความร่วมมือเน้นการควบคุมการเดินทางของบุคคลเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอกำชับการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคปลายปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปางการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป (รอบที่2)

อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด

เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


       แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่-เก่าใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ให้โหลดทุกไฟล์ และเรียงเอกสารตาม ใบปะหน้า*

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

       กิจกรรมจิตอาสา

       คู่มือ กยศ. และ กรอ.

       ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน

       แผ่นพับปฐมนิเทศ

       หนังสือเปิดบัญชีงดเว้นค่าธรรมเนียม

       หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

       ประกาศรายชื่อ ผ่อนผันค่าเล่าเรียน (รอ กยศ. จ่ายค่าเทอมให้)

       ปีการศึกษา 2564

งานการเงินข่าวกิจกรรม


ร่วมพิธีอัญเชิญประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และถวายพานพุ่มดอกไม้สด
วันที่ 20 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ชมภาพกิจกรรมร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปี 2563
วันที่ 19 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมร่วมสักการะพระพลบดี ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และประกอบพิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู
วันที่ 10 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมร่วมพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
วันที่ 5 ก.ย. 2563
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด