ข่าวประกาศ


เว็บบอร์ด


งานทะเบียน


เงินกู้กยศ


       แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (รายใหม่-เก่าใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) ให้โหลดทุกไฟล์ และเรียงเอกสารตาม ใบปะหน้า*

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

       กิจกรรมจิตอาสา

       คู่มือ กยศ. และ กรอ.

       ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน

       แผ่นพับปฐมนิเทศ

       หนังสือเปิดบัญชีงดเว้นค่าธรรมเนียม

       หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

       ประกาศรายชื่อ ผ่อนผันค่าเล่าเรียน (รอ กยศ. จ่ายค่าเทอมให้)

       ปีการศึกษา 2564

งานการเงินข่าวกิจกรรม


วันกองทัพไทยและถือเป็นวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 ม.ค. 2565
สถานที่ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรมพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ในการร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”
วันที่ 10 ม.ค. 2565
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครบรอบ 42 ปี
วันที่ 21 ธ.ค. 2564
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรมร่วมเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง
วันที่ 17 ธ.ค. 2564
สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด