Online CSS Menu Generator Css3Menu.com

 
 
 
 
ย้อนไปหน้า 9
มีจำนวน 1 หน้า >>page:การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการตรวจสอบการชน
ไปหน้า 11

การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการตรวจสอบการชน

 

          เราสามารถสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ แล้วหยุดรอ ทำงานตามคำสั่งต่อไปได้ โดยใช้คำสั่ง Wait For time ในวีดิโอนี้ จะสั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าเป็นระยะเวลา 3 วินาที แล้วหยุดอยู่กับที่เป็นเวลา 2 วินาที แล้วทำการเดินถอยหลังเป็นเวลา 3 วินาที

 
         หลังจากที่เราได้ทดลอง การควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ แล้ว ต่อไปเราจะทำการทดลองโดยเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ให้หลบสิ่งกีดขวางด้วยการตรวจสอบการชน โดยใช้ sensor แบบ Touch sensor    ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์
 

แบบที่ 1

 

 
  • หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า แบบไม่จำกัดเวลา
  • เมื่อเกิดการชน (Wait for touch) ให้หุ่นยนต์เดินถอยหลัง 2 วินาทีแล้วหยุด
 
แบบที่ 2
 

 
  • หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้า แบบไม่จำกัดเวลา
  • เมื่อเกิดการชน (Wait for touch) ให้หุ่นยนต์เดินถอยหลัง 1 วินาที
  • เลี้ยวขวา แล้วเดินตรงไปข้างหน้าให้พ้นกำแพง
  • เลี้ยวซ้าย
  • เดินตรงไปข้างหน้า 2 วินาที แล้วหยุด
 

แบบฝึกหัดตรวจสอบการชน

 

         ห้ลองเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้เดินตามเขาวงกตดังรูป

 
   

 
  • หุ่นยนต์เดินหน้าจากจุด Start
  • เมื่อ Touch Sensor ชนกับกำแพง ให้เลี้ยวตามทางที่ถูกต้อง
  • เมื่อถึงจุด Finish ให้หุ่นยนต์หยุด
 
เฉลยแบบฝึกหัดตรวจการชน

 

ย้อนไปหน้า 9  
ไปหน้า 11