ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (อ่าน 1612 ครั้ง)

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 45
  • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ผลการแข่งขันนักกีฬาเรือพาย ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี ๒๕๕๖
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
หน้าวัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตรระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๖

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประเภท ๓๐ ฝีพาย (ก)

๑.นายยุทธงษ์      เรืองจันทร์   ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
๒.นายนิปกรณ์      เพชรฉลอง   ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
๓.นายกัลยากร      ทะวา      ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา
๔.นายมงคล      ต๊ะคำปัน   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่๔
๕.นายนิวัติ      นามมะเสน   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่๔
๖.นายณัฐพล      พันธ์สุภะ   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่๔
๗.นายอนุพงษ์      ผูกอ้น      คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่๔
๘.นายนวพล        โนขัติ         คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๓
๙.นายวัชระ      เกษียรสาคร   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๓
๑๐.นายอาทิวัฒน์    อินวาทย์   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๓
๑๑.นายกิตติศักดิ์   จันทร์คำ      คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๓
๑๒.นายเสกสรร      มีมิตรภาพ   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๓
๑๓.นายจตุรภุช       แก้วกองบุญ   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๓
๑๔.นายพัทยา      มนุษย์พัฒนา   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒
๑๕.นายวสันต์      อุปละสืบ   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒   
๑๖.นายมนตรี      สมุทรจิตต์   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๒
๑๗.นายฉัตรมงคล   รุ่งเรือง      คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๒
๑๘.นายบัณฑิต      บัวหอม      คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๒
๑๙.นายพิษณุ      ปาคำ      คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๒
๒๐.นาย ณัฐพล       สงเคราะห์   คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่   ๑
๒๑.นายอานนท์      มีศรีรอด      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๔
๒๒.นายกมล       บุญเป็ง      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๓
๒๓.นายอธิวุทธ์      ขจรกิตติศักดิ์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๒         
๒๔.นายจักรพันธ์      แจ้งสว่าง   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๒
๒๕.นายสหรัฐ      หน่องพงษ์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๒
๒๖.นายธนกร      เอกา      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๒
๒๗.นายณรงค์ศักดิ์   เบี้ยทอง      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๒
๒๘.นายจิรพันธ์      พุดซ้อน      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๒
๒๙.นายสุวัฒน์      ตองอ่อน   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๒
๓๐.นายภาติยะ      แจ้งสว่าง   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๒
๓๑.นายเมธา      โพระดก      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   ชั้นปีที่ ๑
๓๒.นายพิษณุ       ศรีนวลนุ่น   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๓๓.นายศุภชัย       แจ่มศรีจันทร์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๓๔.นายบรรจบพันธ์    เขียวไสว   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๓๕.นายณัชพล       สงเคราะห์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๓๖.นายพงศกร       เปลี่ยนอรุณ   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๓๗.นายวุฒิชัย       สังข์ประดิษฐ์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๓๘.นายสิทธิชัย       กองแสน      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๓๙.นายอภิชัย       ไกรทอง      คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๔๐.นายพชรดนัย    อินทวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑
๔๑.นายเศรษฐ์ชัย   มะหาวัน   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ ๑

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 45
  • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
เพิ่ม