กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประกาศจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีอิเล็กททรอนิกส์ (e-bidding)[/font][/font]
2
รายงานการประชุมสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิชาและฝ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)
เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
4
ข่าวประชาสัมพันธ์ SCI / ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการสอบ
« กระทู้ล่าสุด โดย sci เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2018, 01:59:23 pm »
ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการสอบ
5
กำหนดการรับสมัครสอบนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2562

สามารถดาวโหลดใบสมัคร และรายละเอียด ได้จากไฟล์ด้านล่างนะคะ

---สอบถามรายละเอียดได้ที่ ----

054-223092   ในวันและเวลาราชการ
6
การรับสมัครนักศึกษาประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
7
แนวปฎิบัติที่ดีเรื่องแนวทางในการบริการจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
8
แนวปฎิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
9
คำสั่ง/ประกาศ คณะวิทย์ฯ / ประกาศรับนักศึกษา ประเภททั่วไป รอบ2
« กระทู้ล่าสุด โดย sci เมื่อ พฤษภาคม 03, 2018, 04:36:32 pm »
ประกาศรับนักศึกษา ประเภททั่วไป รอบ2
10
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
หน้า: [1] 2 3 ... 10