สำนักงานรองอธิการบดี
ไม่มีกระทู้ใหม่ สนง.รองอธิการบดี

ติดตามข่าวสารสำนักงานรองอธิการบดีที่นี่....

ผู้ดูแล: office

คำสั่ง/ประกาศ สำนักงานรองฯ
รางานการประชุม

8
กระทู้

8
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย office
ใน รายงานการประชุมสัมมนาติด...
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2018, 11:16:14 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มบริหาร

ข่าวสารงานกลุ่มบริหารติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: admin

ข่าวสาร งานอาคารสถานที่
ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

0
กระทู้

0
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย store
ใน ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโค...
เมื่อ มีนาคม 11, 2019, 11:30:25 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มกิจการนักศึกษา

ข่าวสารงานกลุ่มบริหารติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: stu

คำสั่ง/ประกาศ กลุ่มกิจการนักศึกษา
งานโครงการกลุ่มกิจการนักศึกษา
ข่าวสาร กลุ่มกิจการนักศึกษา
ข่าวสาร เงินกู้ กยศ.
ข่าวสารองค์การนักศึกษา

0
กระทู้

0
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rtl
ใน ขั้นตอนการกรอก กยศ 101
เมื่อ มิถุนายน 11, 2014, 03:17:58 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มแผนและพัฒนา

ข่าวสารงานกลุ่มแผนและพัฒนาติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: plan

คำสั่งกลุ่มแผนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถิติและสารสนเทศเพื่อการวางแผน
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

4
กระทู้

3
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plan
ใน คำสั่งโครงการอบรมสัมมนาเ...
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2013, 10:09:04 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มกิจการพิเศษ

ข่าวสารงานกลุ่มกิจการพิเศษติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: ext

คำสั่ง/ประกาศ กลุ่มกิจการพิเศษ
งานโครงการ กลุ่มกิจการพิเศษ
สรุปการใช้บริการวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา

14
กระทู้

14
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ext
ใน โครงการส่งเสริมการละเล่น...
เมื่อ มีนาคม 25, 2013, 12:05:23 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มวิชาการ

ข่าวสารงานกลุ่มวิชาการติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: vichak

คำสั่งกลุ่มวิชาการ
ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผลการเรียน
ข่าวสาร งานประกันคุณภาพ
ข่าวสาร งานก.พ.ร.
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนการศึกษา

9
กระทู้

8
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย reg
ใน รายชื่อนักศึกษา ปีการศึก...
เมื่อ กันยายน 12, 2017, 01:33:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะนักวิจัย

ผู้ดูแล: admin

1
กระทู้

1
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน วารสาร IPELP ONLINE ฉบับ...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2013, 06:48:55 pm

สพล ลำปาง
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะศิลปศาสตร์

คำสั่ง/ประกาศ คณะศิลปศาสตร์
งานโครงการ ART
ข่าวประชาสัมพันธ์ ART
ข่าวสารศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์
ข่าวรับสมัครงานคณะศิลปศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรม ART

28
กระทู้

28
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย art
ใน ประกาศราชชื่อผู้สิทธิ์สอ...
เมื่อ มกราคม 19, 2017, 09:39:17 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแล: sci

คำสั่ง/ประกาศ คณะวิทย์ฯ
งานโครงการ SCI
ข่าวประชาสัมพันธ์ SCI
ข่าวสารศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ข่าวรับสมัครงานคณะวิทย์ฯ
ประมวลภาพกิจกรรม SCI

11
กระทู้

11
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sci
ใน แจ้งการสมัครนักศึกษาโควต...
เมื่อ มกราคม 21, 2019, 04:19:30 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ดูแล: edu

คำสั่ง/ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์
งานโครงการ EDU
ข่าวประชาสัมพันธ์ EDU
ข่าวสารศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
ข่าวรับสมัครงานคณะศึกษาศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรม EDU

72
กระทู้

71
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edu
ใน ประการศรายชื่อผู้สอบผ่าน...
เมื่อ เมษายน 17, 2019, 10:31:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวรับสมัครงานสพล.ลำปาง

ผู้ดูแล: admin

7
กระทู้

7
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเ...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 08:50:49 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระทู้ถามตอบ สพล.ลำปาง

ผู้ดูแล: admin

0
กระทู้

0
หัวข้อ

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ผู้ดูแล: admin

1
กระทู้

1
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน โครงการพัฒนากีฬาของสถาบั...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2013, 12:52:20 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬาเรือพาย ประจำปี 2556

ผู้ดูแล: admin, sport

9
กระทู้

4
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: นักกีฬาเรือพายตัวเเท...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2013, 03:59:04 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬายิงธนู ประจำปี 2556

ผู้ดูแล: admin, sport

17
กระทู้

10
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ผลการแข่งขันนักกีฬายิงธน...
เมื่อ มกราคม 10, 2014, 09:19:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬายิงธนู ประจำปี 2555

ผู้ดูแล: sport

3
กระทู้

3
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูกา...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2013, 09:59:53 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬาเรือพาย ประจำปี2555

ผู้ดูแล: admin, sport

0
กระทู้

0
หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำปี 2555

ผู้ดูแล: admin, sport

0
กระทู้

0
หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ipelp webboard - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ประการศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป) โดย edu (คณะศึกษาศาสตร์)
เมษายน 17, 2019, 10:31:01 am
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั่วป้ายชื่อและปรับปรุงโรงยิมส์แบดมินตัน โดย store (ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
มีนาคม 11, 2019, 11:30:25 am
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดย store (ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
มีนาคม 11, 2019, 11:22:21 am
แจ้งการสมัครนักศึกษาโควตาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โดย sci (ข่าวประชาสัมพันธ์ SCI)
มกราคม 21, 2019, 04:19:30 pm
ประกาศรายชื่อผู้สอบมีสิทธิ์สอบเป็นนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย edu (คณะศึกษาศาสตร์)
มกราคม 21, 2019, 04:17:14 pm
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดย store (ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
ธันวาคม 21, 2018, 01:49:32 pm
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ 3 กลุ่ม โดย store (ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
ธันวาคม 14, 2018, 11:13:44 am
ประกาศจัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ ่โดยวิธีอิเล็กททรอนิกส์ (e-bidding) โดย store (ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)
ธันวาคม 04, 2018, 10:10:25 am
รายงานการประชุมสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิชาและฝ่าย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) โดย office (รางานการประชุม)
พฤศจิกายน 22, 2018, 11:16:14 am
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดย sci (ข่าวประชาสัมพันธ์ SCI)
พฤศจิกายน 21, 2018, 02:00:05 pm

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

560 กระทู้ ใน 428 หัวข้อ โดย 16 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: vichak
กระทู้ล่าสุด: "ประการศรายชื่อผู้สอบผ่าน..." ( เมษายน 17, 2019, 10:31:01 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 10. ออนไลน์มากที่สุด: 100 (พฤษภาคม 02, 2016, 11:03:06 pm)