สำนักงานรองอธิการบดี
ไม่มีกระทู้ใหม่ สนง.รองอธิการบดี

ติดตามข่าวสารสำนักงานรองอธิการบดีที่นี่....

ผู้ดูแล: office

คำสั่ง/ประกาศ สำนักงานรองฯ
รางานการประชุม

13
กระทู้

13
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย store
ใน ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้...
เมื่อ ธันวาคม 02, 2021, 03:02:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มบริหาร

ข่าวสารงานกลุ่มบริหารติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: admin

ข่าวสาร งานอาคารสถานที่
ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1
กระทู้

1
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย store
ใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2021, 11:55:48 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มกิจการนักศึกษา

ข่าวสารงานกลุ่มบริหารติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: stu

คำสั่ง/ประกาศ กลุ่มกิจการนักศึกษา
งานโครงการกลุ่มกิจการนักศึกษา
ข่าวสาร กลุ่มกิจการนักศึกษา
ข่าวสาร เงินกู้ กยศ.
ข่าวสารองค์การนักศึกษา

0
กระทู้

0
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rtl
ใน ขั้นตอนการกรอก กยศ 101
เมื่อ มิถุนายน 11, 2014, 03:17:58 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มแผนและพัฒนา

ข่าวสารงานกลุ่มแผนและพัฒนาติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: plan

คำสั่งกลุ่มแผนและพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถิติและสารสนเทศเพื่อการวางแผน
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

9
กระทู้

8
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย plan
ใน รายงานผลการดำเนินงานตามต...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2021, 02:19:51 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มกิจการพิเศษ

ข่าวสารงานกลุ่มกิจการพิเศษติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: ext

คำสั่ง/ประกาศ กลุ่มกิจการพิเศษ
งานโครงการ กลุ่มกิจการพิเศษ
สรุปการใช้บริการวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา

14
กระทู้

14
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ext
ใน โครงการส่งเสริมการละเล่น...
เมื่อ มีนาคม 25, 2013, 12:05:23 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มวิชาการ

ข่าวสารงานกลุ่มวิชาการติดตามได้ที่นี่..

ผู้ดูแล: vichak

คำสั่งกลุ่มวิชาการ
ข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผลการเรียน
ข่าวสาร งานประกันคุณภาพ
ข่าวสาร งานก.พ.ร.
รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนการศึกษา

9
กระทู้

8
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย reg
ใน ใบรายชื่อนักศึกษา ภาคเรี...
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2021, 08:54:32 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะนักวิจัย

ผู้ดูแล: admin

1
กระทู้

1
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน วารสาร IPELP ONLINE ฉบับ...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2013, 06:48:55 pm

สพล ลำปาง
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะศิลปศาสตร์

คำสั่ง/ประกาศ คณะศิลปศาสตร์
งานโครงการ ART
ข่าวประชาสัมพันธ์ ART
ข่าวสารศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์
ข่าวรับสมัครงานคณะศิลปศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรม ART

28
กระทู้

28
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย art
ใน ประกาศราชชื่อผู้สิทธิ์สอ...
เมื่อ มกราคม 19, 2017, 09:39:17 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแล: sci

คำสั่ง/ประกาศ คณะวิทย์ฯ
งานโครงการ SCI
ข่าวประชาสัมพันธ์ SCI
ข่าวสารศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ข่าวรับสมัครงานคณะวิทย์ฯ
ประมวลภาพกิจกรรม SCI

11
กระทู้

11
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sci
ใน รายละเอียดการรายงานตัวเข...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:47:07 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

ผู้ดูแล: edu

คำสั่ง/ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์
งานโครงการ EDU
ข่าวประชาสัมพันธ์ EDU
ข่าวสารศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์
ข่าวรับสมัครงานคณะศึกษาศาสตร์
ประมวลภาพกิจกรรม EDU
งานแผนและงบประมาณ

89
กระทู้

88
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edu
ใน ประกาศผลการสอบคัดเลือกนั...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2021, 08:55:56 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวรับสมัครงานสพล.ลำปาง

ผู้ดูแล: admin

7
กระทู้

7
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเ...
เมื่อ เมษายน 23, 2014, 08:50:49 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระทู้ถามตอบ สพล.ลำปาง

ผู้ดูแล: admin

0
กระทู้

0
หัวข้อ

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ผู้ดูแล: admin

1
กระทู้

1
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน โครงการพัฒนากีฬาของสถาบั...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2013, 12:52:20 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬาเรือพาย ประจำปี 2556

ผู้ดูแล: admin, sport

9
กระทู้

4
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: นักกีฬาเรือพายตัวเเท...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2013, 03:59:04 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬายิงธนู ประจำปี 2556

ผู้ดูแล: admin, sport

17
กระทู้

10
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ผลการแข่งขันนักกีฬายิงธน...
เมื่อ มกราคม 10, 2014, 09:19:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬายิงธนู ประจำปี 2555

ผู้ดูแล: sport

3
กระทู้

3
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ผลการแข่งขันกีฬายิงธนูกา...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2013, 09:59:53 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬาเรือพาย ประจำปี2555

ผู้ดูแล: admin, sport

1
กระทู้

1
หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin123
ใน 111
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2021, 06:38:21 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำปี 2555

ผู้ดูแล: admin, sport

0
กระทู้

0
หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ipelp webboard - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดย sci (คำสั่ง/ประกาศ คณะวิทย์ฯ)
วันนี้ เวลา 02:47:07 pm
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประเภทโควตา โดย sci (คำสั่ง/ประกาศ คณะวิทย์ฯ)
วันนี้ เวลา 02:46:00 pm
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา สาขาพลศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย edu (คณะศึกษาศาสตร์)
ธันวาคม 08, 2021, 08:55:56 am
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ประปา และไฟฟ้า 2565 โดย store (สนง.รองอธิการบดี)
ธันวาคม 02, 2021, 03:02:29 pm
111 โดย admin123 (ผลการแข่งขันกีฬาเรือพาย ประจำปี2555)
พฤศจิกายน 26, 2021, 06:38:21 pm
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย plan (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
พฤศจิกายน 26, 2021, 02:19:51 pm
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบประเภทโควตา สาขาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย edu (คณะศึกษาศาสตร์)
พฤศจิกายน 22, 2021, 01:32:32 pm
ยุทธศาสตร์ มกช. พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย plan (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
กันยายน 11, 2021, 09:18:34 am
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565 โดย edu (คณะศึกษาศาสตร์)
สิงหาคม 30, 2021, 02:06:35 pm
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ภาคต้น /2564 และตารางสอบ โดย edu (คณะศึกษาศาสตร์)
สิงหาคม 23, 2021, 03:48:18 pm

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

638 กระทู้ ใน 506 หัวข้อ โดย 19 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: admin123
กระทู้ล่าสุด: "รายละเอียดการรายงานตัวเข..." ( วันนี้ เวลา 02:47:07 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 100 (พฤษภาคม 02, 2016, 11:03:06 pm)