วัสดุกับการกีฬา
เกี่ยวกับกีฬาเรือพาย
เกี่ยวกับกีฬายิงธนู
เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส
 
 
www.optimization-world.com
Http://www.free-counter-plus.com
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2553
2
 

[ผลการแข่งขันกีฬาเรือพาย ประจำปี2555] 111 โดย admin123 พฤศจิกายน 26, 2021, 06:38:21 pm
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย plan พฤศจิกายน 26, 2021, 02:19:51 pm
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] ยุทธศาสตร์ มกช. พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย plan กันยายน 11, 2021, 09:18:34 am
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดย plan เมษายน 28, 2021, 03:59:53 pm
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] ยุทธศาสตร์ มกช.ลำปาง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ 2564 โดย plan เมษายน 28, 2021, 03:56:34 pm
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดแผนงานโครงการตามตัวเกณฑ์ประกันฯ ระดับหลักสูตร โดย plan กรกฎาคม 23, 2020, 07:11:51 am
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดแผนงานโครงการตามตัวเกณฑ์ประกันฯ ระดับคณะ โดย plan กรกฎาคม 23, 2020, 07:10:55 am
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] แบบฟอร์มตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดแผนงานโครงการตามตัวเกณฑ์ประกันฯ ระดับวิทยาเขต โดย plan กรกฎาคม 23, 2020, 07:09:17 am
[ยุทธศาสตร์การพัฒนา] นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง โดย plan กรกฎาคม 20, 2020, 03:02:49 pm
[สถิติและสารสนเทศเพื่อการวางแผน] รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ มกช.ลำปาง ปีงบประมาณ 2562 โดย plan กรกฎาคม 20, 2020, 02:21:55 pm


 

 

 
 
 
  ประมวลภาพ ประมวลภาพผลการแข่งขันการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 26

ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

 
 
  ประมวลภาพการแข่งขันยิงธนู“เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ประจำปี 2554”
วันที่ 7–9 มกราคม 2554
ณ สนามรักบี้-ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
รายงานโครงการพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษาและโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญ 2556
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย
หนังสือเชิญคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “First Asian Archery Grand Prix 2011”
รายชื่อนักกีฬาศูนย์กีฬาฯ ปีงบประมาณ 2554
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553