icons

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ คณะศิลปศาสตร์ (สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ) ในวันท
   วันที่ 9 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 9 ก.ค. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปะศาสตร์เข้าร
   วันที่ 25 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 26 ก.ค. 2562
   สถานที่ จ.เชียงใหม่

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีกา
   วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
   วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์การวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
   วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 48 กิจกรรม : 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>