icons

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีกา
   วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
   วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์การวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
   วันที่ 4 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี
   วันที่ 21 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2562
   สถานที่ โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม โครงการส่งเสริมทักษะการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
   วันที่ 21 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2562
   สถานที่ ห้องประชุม 1 คณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม


จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 46 กิจกรรม : 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>