ใหม่ โดย art คำสั่ง/ประกาศ คณะศิลปศาสตร์] ประกาศราชชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทโควตา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ใหม่ โดย art คำสั่ง/ประกาศ คณะศิลปศาสตร์] ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ประเภทโควตา
ใหม่ โดย art ข่าวประชาสัมพันธ์ ART] แบบฟอร์มใบสมัครโควตาคณะศิลปศาสตร์
ใหม่ โดย edu ข่าวรับสมัครงานคณะศึกษาศาสตร์] โรงแรมพิณโฮเต็ลรับสมัครพนักงาน
ใหม่ โดย art คณะศิลปศาสตร์] แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ใหม่ โดย art คณะศิลปศาสตร์] ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00
ใหม่ โดย art คณะศิลปศาสตร์] ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆะบูชา วันพุธที่4 มีนาคม 2558 เวลา 19.00น.