baner baner baner
baner
icons

ข่าวประชาสัมพันธ์


อ่านข่าวย้อนหลัง...
icons

เมนูหลัก


icons หน้าหลัก

icons เว็บสถาบัน

icons เกี่ยวกับคณะ

icons โครงสร้างการบริหารงาน

icons วิชาการ/หลักสูตร

icons บริการวิชาการ/งานวิจัย

icons บุคลากรของคณะ

icons ข้อมูลคณาจารย์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

       ตารางแสดงภาระงาน

       อาจารย์ประจำหลักสูตร

       ข้อมูลการติดต่อ

       คุณวุฒิคณาจารย์

icons ข้อมูลนักศึกษาปี 2557

จำนวนนักศึกษาปี2557

icons แผนการเรียนคณะศิลปศาสตร์

icons เว็บบอร์ดคณะ

icons ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา


icons

เฟสบุ๊คคณะศิลปศาสตร์


icons

ข่าวกิจกรรม


ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ครบรอบ 42 ปี
   วันที่ 21 ธ.ค. 2564
   สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม การสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์
   วันที่ 27 พ.ย. 2564
   สถานที่ ห้องประชุมรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดร่วมกับเทศบาลนครลำปาง
   วันที่ 20 พ.ย. 2564
   สถานที่ เขื่อนยาง (ฝายน้ำล้นเฉลิมพระเกียรติ) จ.ลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

   ชื่อกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม “ยี่เป็งพลบดี
   วันที่ 19 พ.ย. 2564
   สถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

ชมภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ (New)
icons

E-ducation