ประมวลภาพแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดม่อนกระทิง
ประจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
โดย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
download รูปภาพคลิกที่นี่...